Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈo.ʊiɳ/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

owing

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "owe" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa

Tính từ sửa

owing /ˈo.ʊiɳ/

 1. Còn phải trả nợ.
  to pay all that is owing — trả những gì còn nợ

Thành ngữ sửa

 • owing to:
  1. Nhờ có, do bởi, vì.
   owing to the drought, crops are short — vì hạn hán nên mùa màng thất bát

Tham khảo sửa