Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̤ː˨˩˧˥ɲəː˧˧ kɔ̰˩˧ɲəː˨˩˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəː˧˧˩˩ɲəː˧˧ kɔ̰˩˧

Xem thêm sửa

  1. Nhờ có.
    Đảng nông dân mới có ruộng cày.

Dịch sửa

Tham khảo sửa