Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈnɔr.məl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

normal /ˈnɔr.məl/

 1. Thường, thông thường, bình thường.
  normal temperature — độ nhiệt bình thường
 2. Tiêu chuẩn; ((toán học)) chuẩn tác.
  normal function — hàm chuẩn tắc
 3. (Toán học) Trực giao.

Danh từ sửa

normal /ˈnɔr.məl/

 1. Tình trạng bình thường, mức bình thường.
  situation returns to normal — tình hình trở lại bình thường
 2. (Toán học) Pháp tuyến.
 3. (Vật lý) Lượng trung bình.
 4. (Y học) Thân nhiệt bình thường.
 5. (Hoá học) Dung dịch đương lượng.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /nɔʁ.mal/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực normal
/nɔʁ.mal/
normaux
/nɔʁ.mɔ/
Giống cái normale
/nɔʁ.mal/
normales
/nɔʁ.mal/

normal /nɔʁ.mal/

 1. Bình thường, thông thường.
  état normal — trạng thái bình thường
 2. (Hóa học) Đương lượng.
  Solution normale — dung dịch đương lượng
 3. (Toán học) Trực giao.
  école normale — trường sư phạm

Tham khảo sửa