Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zuŋ˧˧ zḭ̈ʔk˨˩juŋ˧˥ jḭ̈t˨˨juŋ˧˧ jɨt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟuŋ˧˥ ɟïk˨˨ɟuŋ˧˥ ɟḭ̈k˨˨ɟuŋ˧˥˧ ɟḭ̈k˨˨

Từ nguyên

sửa
Dung: chất tan vào nước; dịch: chất lỏng

Danh từ

sửa

dung dịch

  1. Chất lỏng chứa một chất hoà tan.
    Cho kẽm tan vào một dung dịch a-xít.

Tham khảo

sửa