Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲam˧˧ɲam˧˥ɲam˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲam˧˥ɲam˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhăm

  1. Biến âm của "năm", khi đứng sau hàng chục, từ số hai mươi trở đi.
    Hai mươi nhăm, chín mươi nhăm.

Tham khảo sửa