Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiən˧˥ əm˧˧ɓiə̰ŋ˩˧ əm˧˥ɓiəŋ˧˥ əm˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiən˩˩ əm˧˥ɓiə̰n˩˧ əm˧˥˧

Động từ sửa

biến âm

  1. Biến đổi về âm thanh (của ngôn ngữ)
    Quy luật biến âm.
    Quá trình biến âm.

Danh từ sửa

biến âm

  1. Âm (của một ngôn ngữ) đã được biến đổi theo những quy luật nhất định.
    Chánh trị là biến âm của chính trị.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Biến âm, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam