Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̰ʔm˨˩ɲa̰m˨˨ɲam˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲam˨˨ɲa̰m˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

  1. Nhặm mắt.
  2. Ph. Mau mắn nhanh nhẹn.
    Nhặm chân tới trước.

Dịch sửa

Tham khảo sửa