Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲaːm˧˥ɲa̰ːm˩˧ɲaːm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaːm˩˩ɲa̰ːm˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa