Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɛn˧˧ɲɛŋ˧˥ɲɛŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɛn˧˥ɲɛn˧˥˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nhen

  1. Bắt đầu cháy lên.
    Lửa mới nhen.

Thán từ

sửa

nhen

  1. (Khẩu ngữ, ít dùng) Nhé.

Tham khảo

sửa