Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋi̤n˨˩ŋin˧˧ŋɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋin˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Số từ sửa

nghìn

  1. mười lần trăm

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)

Tiếng Mường sửa

Số từ sửa

nghìn

  1. nghìn.