Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ kwajŋ˧˧ʨuŋ˧˥ kwan˧˥ʨuŋ˧˧ wan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˧˥ kwajŋ˧˥ʨuŋ˧˥˧ kwajŋ˧˥˧

Giới từ

sửa

chung quanh

  1. Như xung quanh
    Bạn bè chung quanh.