Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤w˨˩law˧˧law˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
law˧˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

làu

  1. (thường dùng phụ sau động từ; kết hợp hạn chế). Có thể đọc thuộc lòng thật trơn tru, không chút vấp váp.
    Thuộc làu từ đầu đến cuối.
    Bài hát nào cũng thuộc làu làu.
    Làu thông sách kim cổ.
  2. (Khẩu ngữ). Ở tình trạng không có một gợn bẩn.
    Bàn ghế sạch làu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa