Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːw˧˥kʰa̰ːw˩˧kʰaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːw˩˩xa̰ːw˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

kháo

  1. Đem chuyện riêng hoặc chuyện còn bí mật của người khác nói ra cho nhiều người biết.
    Ăn cơm nhà nọ kháo cà nhà kia. (tục ngữ)

Tham khảo sửa