Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ti̤m˨˩ tɔ̤j˨˩tim˧˧ tɔj˧˧tim˨˩ tɔj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tim˧˧ tɔj˧˧

Động từ sửa

tìm tòi

  1. Tìm kỹkiên nhẫn.
    Tìm tòi tài liệu lịch sử.

Dịch sửa

Tham khảo sửa