Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɪn]

Danh từSửa đổi

inn /ˈɪn/

  1. Quán trọ, khách sạn nhỏ (ở nông thôn, thị trấn).
  2. (Inn) Nhà nội trú (của học sinh đại học).

Ngoại động từSửa đổi

inn ngoại động từ /ˈɪn/

  1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Cho ở trọ.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

inn nội động từ /ˈɪn/

  1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Ở trọ.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi