Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xajk˧˥ sa̰ːʔn˨˩kʰa̰t˩˧ ʂa̰ːŋ˨˨kʰat˧˥ ʂaːŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xajk˩˩ ʂaːn˨˨xajk˩˩ ʂa̰ːn˨˨xa̰jk˩˧ ʂa̰ːn˨˨

Danh từ sửa

khách sạn

  1. Nhàphòng cho thuê, có đủ tiện nghi phục vụ việc ở, ăn của khách trọ.

Dịch sửa

Tham khảo sửa