Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ˈɒn.ɪst/
  Hoa Kỳ (California)

Tính từ sửa

honest /ˈɒn.ɪst/

 1. Lương thiện.
  an honest man — một người lương thiện
 2. Trung thực, chân thật.
  honest truth — sự thật trung thực, sự thật hoàn toàn
 3. Kiếm được một cách lương thiện; chính đáng.
  to turn (earn) an honest penny — làm ăn lương thiện
 4. Thật, không giả mạo (đồ vật, hàng hoá... ).
 5. (Đùa và có ý kẻ cả) Tốt, xứng đáng.
  my honest friend — ông bạn tốt của tôi
 6. (Từ cổ,nghĩa cổ) Trong trắng, trinh tiết (đàn bà).

Thành ngữ sửa

Tham khảo sửa