Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lɨəŋ˧˧ tʰiə̰ʔn˨˩lɨəŋ˧˥ tʰiə̰ŋ˨˨lɨəŋ˧˧ tʰiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lɨəŋ˧˥ tʰiən˨˨lɨəŋ˧˥ tʰiə̰n˨˨lɨəŋ˧˥˧ tʰiə̰n˨˨

Tính từ Sửa đổi

lương thiện

  1. Tốt lành, không vi phạm đạo đức, pháp luật.
    Làm ăn lương thiện.
    Sống lương thiện.

Tham khảo Sửa đổi