Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

Phiên âm từ chữ Hán 忠實.

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧ tʰɨ̰ʔk˨˩tʂuŋ˧˥ tʰɨ̰k˨˨tʂuŋ˧˧ tʰɨk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˧˥ tʰɨk˨˨tʂuŋ˧˥ tʰɨ̰k˨˨tʂuŋ˧˥˧ tʰɨ̰k˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

trung thực

  1. Thẳng thắnthành thực.
    Cán bộ trung thực.
    Trung thực trong thi cử.

Dịch sửa

Tham khảo sửa