Tiếng AnhSửa đổi

 
globe

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

globe /ˈɡloʊb/

 1. Quả cầu.
  terrestrial globe — quả địa cầu
 2. Địa cầu, trái đất, thế giới.
 3. Cầu mắt.
 4. Chao đèn hình cầu.
 5. Bầu nuôi cá vàng.

Ngoại động từSửa đổi

globe ngoại động từ /ˈɡloʊb/

 1. Làm thành hình cầu.

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

globe nội động từ /ˈɡloʊb/

 1. Thành hình cầu.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
globe
/ɡlɔb/
globes
/ɡlɔb/

globe /ɡlɔb/

 1. Quả cầu, cầu.
  Diamètre d’un globe — đường kính quả cầu
  Globe de l’oeil — (giải phẫu) nhãn cầu
 2. Địa cầu (cũng globe terrestre).
  Carte du globe — bản đồ địa cầu
  Un globe terrestre en verre — một quả địa cầu bằng thủy tinh
 3. Bầu thủy tinh.
  Globe électrique — bầu thủy tinh của đèn điện

Tham khảoSửa đổi