thuỷ tinh

(Đổi hướng từ thủy tinh)

Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa

thuỷ tinh, thủy tinh

  1. chất rắn vô định hình đồng nhất, thông thường được sản xuất khi một chất lỏng đủ độ nhớt bị làm lạnh rất nhanh, vì thế không có đủ thời gian để các mắt lưới tinh thể thông thường có thể tạo thành.

Từ liên hệ

sửa

Dịch

sửa