Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣɛʔɛ˧˥ɣɛ˧˩˨ɣɛ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣɛ̰˩˧ɣɛ˧˩ɣɛ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

ghẽ

  1. Tách rời ra.
    Ghẽ ngô.

Dịch sửa

Tham khảo sửa