Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

following /ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ/

 1. Sự theo, sự noi theo.
 2. Số người theo, số người ủng hộ.
  to have numerous following — có nhiều người theo
 3. (The following) Những người sau đây, những thứ sau đây.
  the following are noteworthy — những thứ kể sau đây là đáng chú ý

Động từ

sửa

following

 1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 95: Parameter 1 should be a valid language code; the value "follow" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ

sửa

Tính từ

sửa

following /ˈfɑː.ˌlo.ʊiɳ/

 1. Tiếp theo, theo sau, sau đây.
  on the following day — hôm sau
  the following persons — những người có tên sau đây

Tham khảo

sửa