Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəp˧˥ tʰɛw˧˧tiə̰p˩˧ tʰɛw˧˥tiəp˧˥ tʰɛw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəp˩˩ tʰɛw˧˥tiə̰p˩˧ tʰɛw˧˥˧

Động từ

sửa

tiếp theo

  1. Liền ngay sau.
    Việc làm tiếp theo.
    Những chương trình tiếp theo.
    Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tham khảo

sửa