Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈdɪ.fɜː/

  Hoa Kỳ  [ˈdɪ.fɜː]

Nội động từSửa đổi

differ nội động từ /ˈdɪ.fɜː/

 1. (Thường) + from) khác, không giống.
  to differ from someone in age — khác tuổi ai
 2. Không đồng ý, không tán thành, bất đồng.
  to differ [in opinion] from (with) someone — không đồng ý với ai
  I beg to differ — xin phép cho tôi có ý kiến khác
  to agree to differ — đành là bất đồng ý kiến với nhau, không tìm cách thuyết phục nhau nữa

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi