Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

differed

  1. Quá khứphân từ quá khứ của differ

Chia động từSửa đổi