Mở trình đơn chính

Mục lục

Tiếng AnhSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh credentialis (“cấp quyền”), từ credentia (“lòng tin”).

Danh từSửa đổi

credential (số nhiều credentials)

  1. (Thường số nhiều) Giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, thư uỷ nhiệm, quốc thư.
    to present one's credentials — trình quốc thư
  2. (Thường số nhiều; máy tính) Định danh.

Tính từSửa đổi

Cấp trung bình
credential

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

credential (không so sánh được)

  1. (Thuộc) ủy nhiệm.

Động từSửa đổi

credential

  1. Cung cấp giấy chứng nhận, cung cấp giấy ủy nhiệm, cung cấp thư ủy nhiệm, cung cấp quốc thư.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi