Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨŋ˧˥ ɲə̰ʔn˨˩ʨɨ̰ŋ˩˧ ɲə̰ŋ˨˨ʨɨŋ˧˥ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨŋ˩˩ ɲən˨˨ʨɨŋ˩˩ ɲə̰n˨˨ʨɨ̰ŋ˩˧ ɲə̰n˨˨

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

chứng nhận

  1. Xác nhận điều gì đó là có thật.
    Chứng nhận của cơ quan.
    Chứng nhận đúng như sự thật .
    Ai chứng nhận cho điều đó.

Tham khảo

sửa