Tiếng AnhSửa đổi

 
crane
 
crane

Cách phát âmSửa đổi

[ˈkreɪn]

Danh từSửa đổi

crane /ˈkreɪn/

 1. (Động vật học) Con sếu.
 2. (Kỹ thuật) Cần trục.
 3. Xiphông.
 4. (Ngành đường sắt) Vòi lấy nước ((cũng) water crane).

Ngoại động từSửa đổi

crane ngoại động từ /ˈkreɪn/

 1. Nâng (trục, bốc, cất) (hàng) bằng cần trục.
 2. Vươn, nghển.
  to crane one's neck — nghển cổ

Chia động từSửa đổi

Nội động từSửa đổi

crane nội động từ /ˈkreɪn/

 1. Vươn cổ, nghển cổ.
 2. (Crane at) Chùn lại, chùn bước, dừng lại.
  to crane at a hedge — chùn bước lại không dám nhảy qua hàng rào (ngựa)
  to crane at a difficulty — chùn bước trước khó khăn

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi