Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋḛn˧˩˧ŋen˧˩˨ŋəːŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋen˧˩ŋḛʔn˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nghển

  1. Vươn cao cổ lên.
    Nghển cổ lên mà trông.

Tham khảo

sửa