Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵʔŋ˨˩tʂṵŋ˨˨tʂuŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˨˨tʂṵŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

trụng

  1. Nhúng vào nước sôi.
    Trụng gà để vặt lông.

Tham khảo sửa