Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

chops

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của chop

Chia động từ

sửa

Danh từ

sửa

chops

  1. Hàm (động vật).
  2. Mép.
    The dog licked his chops — con chó liếm mép
  3. Miệng.

Tham khảo

sửa