Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈtʃɑːrd.ʒiɳ/
  Hoa Kỳ

Động từ sửa

charging

  1. Lỗi Lua trong Mô_đun:parameters tại dòng 92: Parameter 1 should be a valid language code; the value "charge" is not valid. See WT:LOL..

Chia động từ sửa

Danh từ sửa

charging /ˈtʃɑːrd.ʒiɳ/

  1. (Tech) Nạp; tính tiền.

Tham khảo sửa