Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨuŋ˧˧tʂuŋ˧˥tʂuŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂuŋ˧˥tʂuŋ˧˥˧

Trung

 1. Một tên cho nam bắt nguồn từ chữ Hán.
 2. Viết tắt của Trung Quốc.
  tiếng Trung.
 3. Xem trung, miềnkhoảng giữa của nước Việt Nam, trong quan hệ với miền ở phía Bắc và phía Nam.
  Trung Đông.
  Miền Trung.
  Bắc, Trung, Nam liền một dải.