Tra từ bắt đầu bởi

Chữ HánSửa đổi

Tra cứuSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Tiếng Quan ThoạiSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. (Kỹ thuật) Sự kẹt máy.

Chữ NômSửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

viết theo chữ quốc ngữ

choắt, tróc, xốc, trốc, xóc, chộp

Tra mục từ trên để biết ngữ nghĩa tiếng Việt.

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwat˧˥ ʨawk˧˥ səwk˧˥ ʨəwk˧˥ sawk˧˥ ʨo̰ʔp˨˩ʨwak˩˧ tʂa̰wk˩˧ sə̰wk˩˧ tʂə̰wk˩˧ sa̰wk˩˧ ʨo̰p˨˨ʨwak˧˥ tʂawk˧˥ səwk˧˥ tʂəwk˧˥ sawk˧˥ ʨop˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨwat˩˩ tʂawk˩˩ səwk˩˩ tʂəwk˩˩ sawk˩˩ ʨop˨˨ʨwat˩˩ tʂawk˩˩ səwk˩˩ tʂəwk˩˩ sawk˩˩ ʨo̰p˨˨ʨwat˩˧ tʂa̰wk˩˧ sə̰wk˩˧ tʂə̰wk˩˧ sa̰wk˩˧ ʨo̰p˨˨