Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

boots

  1. Động từ chia ở ngôi thứ ba số ít của boot

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

boots

  1. Người đánh giày (ở khách sạn).
  2. Người khuân hành lý (ở khách sạn).

Tham khảoSửa đổi