Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ˈæ.lə.ˌkeɪt/

Ngoại động từSửa đổi

allocate ngoại động từ /ˈæ.lə.ˌkeɪt/

  1. Chỉ định; dùng (số tiền vào việc gì).
  2. Cấp cho (ai cái gì).
  3. Phân phối, phân phát; chia phần.
  4. Định vị trí.

Chia động từSửa đổi

Tham khảoSửa đổi