Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ə.ˈfɛk.ʃən]

Danh từSửa đổi

affection /ə.ˈfɛk.ʃən/

 1. Sự làm ảnh hưởng đến, sự làm tác động đến.
 2. Tình cảm, cảm xúc.
  hope is one of the most powerful affections of man — hy vọng là một trong những tình cảm mạnh mẽ nhất của con người
 3. (Thường + towards, for) Lòng yêu thương, sự yêu mến, tình cảm, thiện ý.
  to have an affection for children — yêu trẻ
  to win someone's affection — được ai thương yêu
 4. Bệnh tật, bệnh hoạn.
 5. (Affection towards) Khuynh hướng, thiện ý về.
 6. Tính chất, thuộc tính.
  figure and weight are affections of bodies — hình dạng và trọng lượng là thuộc tính của vật thể
 7. Trạng thái cơ thể (do bị một cái gì tác động vào...).
 8. Lối sống.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực affection
/a.fɛk.sjɔ̃/
affections
/a.fɛk.sjɔ̃/
Giống cái affection
/a.fɛk.sjɔ̃/
affections
/a.fɛk.sjɔ̃/

affection gc /a.fɛk.sjɔ̃/

 1. Sự trìu mến, sự quyến luyến.
  Affection mutuelle — sự trìu mến lẫn nhau
  Marques d’affection — những biểu hiện trìu mến
  Affection filiale — lòng hiếu thảo
  Prendre qqn en affection/avoir de l’affection pour qqn — trìu mến ai
 2. Chứng, bệnh.
  Affection aiguë/chronique — bệnh cấp tính/mãn tính

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi