Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰuək˨˩ tïŋ˧˥tʰuək˨˨ tḭ̈n˩˧tʰuək˨˩˨ tɨn˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰuək˨˨ tïŋ˩˩tʰuək˨˨ tḭ̈ŋ˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

thuộc tính

  1. Đặc tính vốn có của một sự vật, nhờ đó sự vật tồn tại và qua đó con người nhận thức được sự vật, phân biệt được sự vật này với sự vật khác.
    Màu sắc là một thuộc tính của mọi vật thể.
    Thuộc tính vật lí.

Dịch sửa

Từ liên hệ sửa

Tham khảo sửa