Tổng quát sửa

Các màu sắc trong tiếng Việt · màu sắc (bố cục · chữ)
     trắng      xám      đen
             đỏ; thắm, thẫm              cam, da cam; nâu              vàng; kem
             vàng chanh              xanh, xanh lá cây, xanh lục, lục              xanh bạc hà; xanh lục đậm
             xanh lơ, hồ thủy; xanh mòng két              xanh, xanh da trời, thiên thanh              xanh, xanh dương, xanh nước biển, xanh lam, lam
             tím; chàm              tía              hồng

Nội dung sửa

Các nhóm màu

Màu
trắng
đỏ hồng
đen
xám
xanh lam (xanh dương, xanh nước biển)
xanh lục (xanh lá cây)
đỏ
nâu
vàngDanh sách các nhóm màu sửa

Tên Màu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
ametit #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
xanh berin #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
xanh da trời #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
nâu sẫm #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
đen #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
xanh dương #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
nâu #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
đỏ thắm #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
xanh lơ #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
xám #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
xanh lá cây #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
chàm #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
vàng chanh #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
hồng sẫm #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
lam sẫm #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
da cam #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
hồng #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
đỏ #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
đỏ tươi #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
nâu đen #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
tím #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
trắng #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
vàng #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100