Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ho̤˨˩ tʰwḭ˧˩˧ho˧˧ tʰwi˧˩˨ho˨˩ tʰwi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ho˧˧ tʰwi˧˩ho˧˧ tʰwḭʔ˧˩

Định nghĩa sửa

hồ thủy

  1. Màu xanh da trời nhạt.
    Cái áo xanh hồ thủy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa