Tiếng AnhSửa đổi

Viet Nam Từ tiếng Triều Tiên 한글 (Hàn văn, hangeul), từ tiếng Triều Tiên cổ đại 한글 (“đại văn”).

Danh từSửa đổi

Hangul (không đếm được)

  1. Chữ viết tiếng Hàn.