Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
em˧˥ḛm˩˧em˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
em˩˩ḛm˩˧

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

ếm

 1. Ám ảnh làm cho mất cái may, theo mê tín.
  Ngồi ếm người ta..
  Ngr..
  Yểm cho mất linh nghiệm, theo mê tín: ếm mả.
 2. (Đph) . Dùng bùa hay pháp thuật để hãm hại, theo mê tín.
 3. Làm phép trừ tà.
  Ếm quỷ trừ ma.

Tham khảo

sửa