Tra từ bắt đầu bởi

Chữ Hán sửa

U+58D3, 壓
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-58D3

[U+58D2]
CJK Unified Ideographs
[U+58D4]

Tra cứu sửa

Chuyển tự sửa


Ghi chú: yà - only used in 壓根 (Mainland standard).
Ghi chú: The zero initial /∅-/ is commonly pronounced with a ng-initial /ŋ-/ in some varieties of Cantonese, including Hong Kong Cantonese.
Ghi chú:
 • ă̤ - vernacular;
 • ă - literary.
 • Mân Đông
 • Ghi chú:
  • dáh - vernacular;
  • ák - literary.
 • Mân Nam
 • Ghi chú:
  • ah - vernacular;
  • ap - literary;
  • teh - vernacular (俗), also written as .
  Ghi chú:
  • iab4/ieb4/iag4 - literary (ieb4 - Chaozhou; iag4 - Chenghai);
  • dêh4 - vernacular (俗), also written as .
 • Ngô
 • Tiếng Trung Quốc sửa

  Danh từ sửa

  1. Áp suất.
  2. Sử dụng trong 壓根兒压根儿 (yàgēnr, “ở vị trí đầu tiên”.)

  Động từ sửa

  1. Nhấn vào.
  2. Kiểm soát.
  3. Gây áp lực cho ai.

  Tiếng Quan Thoại sửa

  Động từ sửa

  1. Xem 壓#Tiếng Trung Quốc.

  Xem thêm sửa

  Tham khảo sửa