Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tə̰wŋ˧˩˧ kwaːt˧˥təwŋ˧˩˨ kwa̰ːk˩˧təwŋ˨˩˦ waːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
təwŋ˧˩ kwaːt˩˩tə̰ʔwŋ˧˩ kwa̰ːt˩˧

Tính từ

sửa

tổng quát

  1. Nhìn chung toàn bộ vấn đề.
    Đánh giá tổng quát tình hình kinh tế cả năm.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa