Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨək˧˥ xi˧˧tʂɨə̰k˩˧ kʰi˧˥tʂɨək˧˥ kʰi˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂɨək˩˩ xi˧˥tʂɨə̰k˩˧ xi˧˥˧

Phó từ sửa

trước khi

  1. Khi sắp hoặc chưa làm một việc gì.
    Trước khi ăn cơm phải rửa tay.

Dịch sửa

Tham khảo sửa