Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗïʔïŋ˧˥ɗïn˧˩˨ɗɨn˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗḭ̈ŋ˩˧ɗïŋ˧˩ɗḭ̈ŋ˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đĩnh

  1. Thoi (vàng, bạc).
    Một đĩnh bạc.

Tham khảo sửa