Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saj˧˧saj˧˥saj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
saj˧˥saj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

xay

  1. Làm cho tróc vỏ, vỡ ra hay nhỏ mịn bằng cối quay.
    Xay thóc.
    Xay cà phê.

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

xay

  1. cối xay.

Động từ sửa

xay

  1. xay.

Đồng nghĩa sửa