Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tot˧˥ ɗɛ̰ʔp˨˩to̰k˩˧ ɗɛ̰p˨˨tok˧˥ ɗɛp˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tot˩˩ ɗɛp˨˨tot˩˩ ɗɛ̰p˨˨to̰t˩˧ ɗɛ̰p˨˨

Tính từ sửa

tốt đẹp

  1. Hoàn hảo, làm cho mình thỏa mãn về mọi mặt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa