Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨə̤ŋ˨˩ ɲɨ˧˧jɨəŋ˧˧ ɲɨ˧˥jɨəŋ˨˩ ɲɨ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟɨəŋ˧˧ ɲɨ˧˥ɟɨəŋ˧˧ ɲɨ˧˥˧

Phó từ sửa

dường như

  1. diễn tả một cái gì đó không chắc chắn
  2. có vẻ như
  3. có thể là
    Dường như anh ấy đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương.

Dịch sửa

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)